TOK®-Melt N2

Tok Melt N2 Kuumalt paigaldatav bituumenipõhine tihendussegu asfaldi ja betooni liitekohtadesse.

Category:

Description

 Allalaadimise kirjeldus PDF

Spetsiifilised eelised:

 • Ökonoomne tänu praktilisele pakendile ja täpsele
  doseerimisvõimalusele.
 • Saab kasutada vuugitihendina asfalt- ja betoonpindade ning
  betoonplaatide vahelistes liitekohtades.
 • Vastab kehtiva ZTV Fug-StB
  nõuetele.
 • Vastab DIN EN 14188-part 1, tüüp N2 nõuetele.

Kuumalt paigaldatav bituumenipõhine tihendussegu asfaldi ja betooni liitekohtadesse

Nüüdseks juba ühe sajandi jooksul on DENSO Group Germany esindanud kogemust , kvaliteeti ja usaldusväärsust korrosioonitõrje – ning tihendustehnoloogia alal. Rahvusvaheliselt juhtiva korporatsiooni edu aluseks on teibi DENSO-Tape välja töötamine, mis patenteeriti juba 1927. aastal kui esimene toode maailmas torude passiivse korrosiooni ennetamiseks . Sellest ajast alates kehtestab ja tagab DENSO Group Germany rangeimad kvaliteedistandardid tehniliselt teedrajavate toodetega. Teadusuuringud , arendustegevus ja tootmine toimuvad eranditult Saksamaal. Meie töötajad pakuvad alati turvalisi ja individuaalseid lahendusi vahetus koostöös kliendiga.

Toote kirjeldus

Toote TOK®-Melt N2 puhul valisime teadlikult sellise pakendamise vormi, mis tagab materjali eriti praktilise ja seega ökonoomse kasutamise.

See eelis on eriti märgatav väiksemate tööde puhul, nt hooldusprojektides või väikesemahulistes ehitustöödes.

Kasutusvaldkondadeks on tee-ehitus ja maastikukujundus, kus kasutatakse tugevdamiseks

 • asfalti
 • betooni
 • betoonplaate

Toodet TOK®-Melt N2 saab doseerida ja seega saab seda kasutada täpselt nii palju kui on vaja.

Seega jääb ära aeganõudev materjali jagamine, mida tuleb teha kaubandusvõrgust saadaolevate suurte pakendite puhul. Samuti
välditakse ka kulu, mille põhjustab liiga suure materjalikoguse sulatamine. Täpne doseerimine võimaldab vältida materjali omaduste muutumist, mida põhjustab selle mitmekordne kuumutamine.

Materjali tüüpilised omadused

TOK®-Melt N2 vastab bituumenipõhiste vuugitihendussegude tarne tehnilistele tingimustele kooskõlas standarditega TL bit Fug 82, ZTV Fug-StB ja TL/TP Fug-StB ning DIN EN 14188 osa 1, tüüp N2.

Toote kasutamine

Vuukide ettevalmistamine
Vuugid peavad olema puhtad ja kuivad.
Vuukidesse kogunenud mustus, lahtised osakesed jms tuleb hoolikalt eemaldada. Krundi (CORRISOL®-K) kasutamine on ZTV Fug-StB kohaselt kohustuslik. Vuugisegu ettevalmistamine Valage varem arvestatud kogus segu TOK®-Melt N2 portsjonites sobivasse kuumutuskatlasse (nt MELTOMAT®) ja sulatage temperatuuril umbes +170 °C (+338 °F).

Seejärel valage sulanud segu sobivate valamisvahendite abil ettevalmistatud vuukidesse. Sügavamate vuukide puhul tehke töö kahes etapis. Teekattel töötades ärge valage segu teepinna ülemise servani. Segu TOK®-Melt N2 ei tohi sulatada üle kahe korra ja seda ei tohi kuumutada üle +180 °C (+356 °F), sest muidu võivad materjali olulised omadused hävida. Kasutage kaudselt köetavat segamiskatelt horisontaalse teljega.

TOK®-Melt N2 on mõeldud kasutamiseks horisontaalsetes ja veidi kaldus vuukides.

Vuukide maksimaalne kalle on 8%. Materjali termoplastilise käitumise tõttu on pinna pehmenemine suvel vältimatu. Saastumisohu vähendamiseks võib katta liivaga.

Tellimisteave ja pakendamine

Hoiundamine

Hoidke kasti (kaste) jahedas ja kuivas kohas. Kaitske päikesevalguses eest. Nendes tingimustes võib toodet TOK®- Melt N2 säilitada peaaegu määramatu aja.