TOK®-Band SK Drain

Tok Band SK Drain Isenakkuv bituumenist vuugiteip vuukidesse ja liitekohtadesse poorse asfaltkattega teepindadele.
Category:

Description

 Allalaadimise kirjeldus PDF

Spetsiifilised eelised:

  • Külmalt paigaldatav – põletit ei ole vaja
  • Vett läbilaskev
  • Vastab kõigile standardi ZTV Fug-StB
    15 nõuetele
  • Töötlemistemperatuur +5 °C kuni
    +50 °C (+41 °F kuni +122 °F)

Isenakkuv bituumenist vuugiteip vuukidesse ja liitekohtadesse poorse asfaltkattega
teepindadele

Nüüdseks juba ühe sajandi jooksul on DENSO Group Germany esindanud kogemust , kvaliteeti ja usaldusväärsust korrosioonitõrje – ja tihendustehnoloogia vallas. Rahvusvaheliselt juhtiva korporatsiooni edu aluseks on teibi DENSO-Tape välja töötamine, mis patenteeriti juba 1927. aastal kui esimene toode maailmas torude passiivse korrosiooni ennetamiseks . Sellest ajast alates kehtestab ja tagab DENSO Group Germany rangeimad kvaliteedistandardid tehniliselt teedrajavate toodetega. Teadusuuringud, arendustegevus ja tootmine toimuvad eranditult Saksamaal. Meie töötajad pakuvad alati turvalisi ja individuaalseid lahendusi vahetus koostöös kliendiga.

Kirjeldus

TOK®-Band SK Drain on kombinatsioon meie kvaliteetsest bituumenist vuugiteibist, mis on valmistatud polümeeriga täiustatud teebituumenist ning mida iseloomustab erakordne venivus ja nakkumine, ning vett läbilaskvast võrkvööst.

TOK®-Band SK Draini bituumenteibi ühel pool on nakkuv kattekiht, mis võimaldab selle kinnitada kiirelt ja kindlalt külma liitekoha servale ilma gaasipõletit kasutamata.

Kuumakindel võrkvöö integreeritakse bituumenteipi.
Võrk ulatub umbes 20 mm teibi alumise serva alt välja.

TOK®-Band SK Draini ja sellega seotud krunti TOK®-SK Primer on katsetatud standardi TL/TP Fug-StB kohaselt ja need vastavad täielikult selle nõuetele.

Kasutamine

TOK®-Band SK Draini kasutatakse liitekohtade moodustamiseks poorse asfaltkihiga pindadel. Tänu selle materjali suurepärastele omadustele ja erilisele ristlõikele, mille alumine osa laseb vett läbi, on tagatud püsiv ja hermeetiline ühendus. Peale selle tagab võrguga teip vee hõlpsa äravoolu teekatte alla.

Materjali tüüpilised omadused (segu katsetulemused kooskõlas standardiga TL Fug-StB)

Toote kasutamine

Ilmastikuolud

Kooskõlas standardiga ZTV Fug-StB võib bituumenist vuugiteipe paigaldada ainult kuiva ilmaga, kui asfaldi temperatuur on vähemalt +5 °C (+41 °F). Temperatuuril vahemikus 0 °C ja +5 °C (+ 30 °F ja +41 °F) võid toodet paigaldada ainult juhul, kui võetakse lisameetmed (nt servade eelsoojendamine).

Nõuded ühendatavatele servadele

Kooskõlas standardiga ZTV Fug-StB rakenduvad alljärgnevad põhinõuded. Bituumenist vuugiteibi edukaks paigaldamiseks peavad serva pinnad olema tugevad, tasased ja sirged. Ühendatavad servad peavad olema faasitud, täppisfreesitud, lõigatud või valmiselementidest kokku pandud. Need peavad olema puhtad. Teraselemendid tuleb puhastada võimalikust roostest. Pinnale nakkunud jäägid tuleb eemaldada terasharja või suruõhuga. Servad peavad olema kuivad.

Teibi TOK®-Band SK Drain kasutamine

Kui on täidetud kõik ühendatavatele servadele kohalduvad nõuded, võib servale kanda krundi TOK®- SK Primer.

Kui TOK®-SK Primer on kuivanud, võib servale paigaldada teibi TOK®-Band SK Drain . Suvel kulub TOK®-SK Primeri kuivamiseks umbes 3–5 minutit, mis tähendab, et töid saab kiiresti jätkata. Tänu erilise ristlõikega vormile on teibil TOK®- Band SK Drain kaks olulist eelist poorse asfaltkattega teepinnal kasutamisel: esmalt moodustab toode pealmisel pinnal professionaalse hermeetilise ühenduse, vältides terade eraldumist ja kahjustusi liitekohas; teiseks ei saa alumiselt ristlõikeliselt pinnalt (umbes 20 mm) vihmavesi sisse tungida. See tähendab, et poorse asfaltkatte algne funktsioon ja eelised tagatakse kogu liitekohas, esmajoones siis, kui pinda on vaja säilitada.

Töötlemine

TOK®-Band SK Drain paigaldatakse ettevalmistatud ühendusservadele nii, et nakkuv kiht jääb üles.

Nakkumist takistav paber tuleb eemaldada vahetult enne teibi paigaldamist.

Kui TOK®-SK Primer on paigaldatud ja kuivanud, surutakse teibi TOK®-Band SK Drain nakkuv pool käsitsi või tööriista abil ühendusservale.

ZTV Fug-StB 15 – bituumenist vuugiteibid

Kooskõlas standardiga ZTV Fug-StB tuleb bituumenist vuugiteip paigaldada ülekattega 5mm rullitud asfaltkattele nii, et asfaldi rullimisel tekib nn „needipea“. See moodustab pinnale lisatihenduse ja tagab puhta „sulgemise“. Valatud asfaltpindadel paigaldatakse vuugiteip servaga tasa.
Vuugiteibi laius peab olema vähemalt 10 mm.
Kooskõlas standarditega ZTV Fug-StB ja TL Fug-StB peab materjali kvaliteeti jälgima kolmas osaline ning selle kinnituseks peab pakendil olema heakskiidusilt.

Tellimisteave ja pakendamine

TOK®-Band SK Drain tarnitakse rullides.

Rullid on sorteeritud ristlõike suuruse kaupa, eraldatud silikoonpaberiga ja tarnitakse kastides mõõtudega (l × s × k).

370 mm × 370 mm × 160 (või 144) mm

Ühel euroalusel on 30 kasti (800x1200mm).

Hoiundamine

Hoidke kuivas kohas, kus temperatuur ei lange alla nulli, tavalisel ümbritseval temperatuuril (ideaalselt 15–20 °C / 59–68°F). Kastide peale ei tohi midagi virnastada.
Nendes tingimustes võib toodet TOK®- Band SK Drain säilitada kinnises originaalpakendis vähemalt kaks aastat alates tootmiskuupäevast.