REINAU® relsi liitekoha täitesegu

REINAU® relsi liitekoha täitesegu on kuumalt paigaldatav plastoelastne bituumenipõhine polümeermodifitseeritud segu.

Category:

Description

 Allalaadimise kirjeldus PDF

Spetsiifilised eelised:
■ Katsetatud kooskõlas Saksamaa
ZTV Fug-StB TL Fug-StB
standarditega.
■ Tõkestab vee ja teesoola sattumist
relsside liitekohtadesse.
■ Polümeermodifitseeritud
bituumenipõhine koostis.

REINAU® relsi liitekoha täitesegu on kuumalt paigaldatav plastoelastne
bituumenipõhine polümeermodifitseeritud segu

Nüüdseks juba ühe sajandi jooksul on DENSO Group Germany esindanud kogemust , kvaliteeti ja usaldusväärsust korrosioonitõrje – ning tihendustehnoloogia alal. Rahvusvaheliselt juhtiva korporatsiooni edu aluseks on teibi DENSO-Tape välja töötamine , mis patenteeriti juba 1927. aastal kui esimene toode maailmas torude passiivse korrosiooni ennetamiseks . Sellest ajast alates kehtestab ja tagab DENSO Group Germany rangeimad kvaliteedistandardid tehniliselt teedrajavate toodetega. Teadusuuringud, arendustegevus ja tootmine toimuvad eranditult Saksamaal. Meie töötajad pakuvad alati turvalisi ja individuaalseid lahendusi vahetus koostöös kliendiga.

Toote kasutamine

REINAU® relsi liitekoha segu kasutatakse tänavakivide vahele paigaldatud relsside liitekohtades nii sise- kui välistingimustes, samuti bituumenipõhiste või betoonpindade ja relsside vahel.

Toote omadused

Materjali tüüpilised omadused (TL Fug-StB, tabel 4.1.3)

Toote kasutamine

Kogu töö tuleb teha standardi ZTV FugStB kohaselt. Vuugi laius ei tohi ületada 60 mm; vuugi sügavus ei tohi ületada 55 mm. Vuukimine tuleb katkestada, kui töökohta mõjutab vihm või seisev vesi. Enne valamist tuleb vuuk puhastada terasharja või sarnase tööriistaga (pind peab olema tolmuvaba). Puhastamise ajal tuleb täielikult eemaldada pinnale nakkunud vana hermeetiku jäägid. Parima nakkumise tagamiseks tuleb enne valamist kruntida vuugi seinad tootega REINAU® plastvaikkrunt. Vuukimisega ei tohi jätkata enne, kui krunt on täielikult kuivanud (õhu käes kuivanud). Kuivamisaeg oleneb keskkonnatingimustest ja ulatub 30 minutist mitu korda pikema ajani. Tihendussegu tuleb sulatada topeltseinaga kuumutuskatlas, millel on segisti, kate, kaugkuumutuselement ja temperatuurinäidik. Kuumutusprotsess peab toimuma aeglaselt, esimene täide peab olema umbes 1/3 kogumahust. Seejärel võib vedelale segule lisada
materjali juurde. Segu tuleb pidevalt segada ja püsivalt tuleb tagada sulamistemperatuur +190 °C (+374 °F). Temperatuur ei tohi mitte mingil juhul tõusta üle +200 °C (+392 °F), sest muidu võib tihendussegu eralduda või laguneda. See võib muuta materjali kasutuskõlbmatuks ja muuta ka materjali omadusi. Jahtunud toodet REINAU® relsi liitekoha täitesegu tohib uuesti sulatada maksimaalselt kaks korda. Kui segu ei õnnestu samal päeval ära tarvitada, tuleb katel tühjaks teha.

Tellimisteave ja pakendamine

Hoiundamine / Mahuti kasutuselt kõrvaldamine

Hoidke mahutit püstises asendis kuivas kohas, eemal otsesest päikesevalgusest. Nendes tingimustes võib toodet REINAU® relsi liitekoha täitesegu säilitada peaaegu määramatu ajani. Tühjad valged või lehtmetallist mahutid (tilkadeta, tühjaks kraabitud, pulbrita) Kõrvaldada kasutuselt ettevõtte KBS kaudu; tühjad plastist ja paberist/papist mahutid tuleb kõrvaldada ettevõtte Interseroh kaudu.

Tervis ja ohutus

Bituumeni kuumutamisel ja töötlemisel tuleb järgida kohalduvaid eeskirju. Eelkõige vältige selliste ainete kuumutamisest tulenevate aurude sissehingamisest. REINAU® plastvaikkrundi kasutamisel järgige kõiki lahustipõhiste kruntide käitlemisele kohalduvaid ohutusmeetmeid. Lugege alati mahutitel olevad hoiatusi ja ohutusjuhiseid ning järgige neid. Lisateabe saamiseks lugege ohutuskaarte.