REINAU® pragude täitesegu

REINAU pragude täitesegu on plastoelastsete omadustega kuumalt paigaldatav bituumenisegu.

Category:

Description

 Allalaadimise kirjeldus PDF

Spetsiifilised eelised:
■ Katsetatud kooskõlas Saksamaa ZTV
Fug-StB TL Fug-StB standarditega.
■ Mõeldud kasutamiseks
bituumenipõhistel ja betoonist
teekatetel.
■ Suurepärased plastoelastsed
omadused.

REINAU® pragude täitesegu on plastoelastsete omadustega kuumalt paigaldatav
bituumenisegu

Nüüdseks juba ühe sajandi jooksul on DENSO Group Germany esindanud kogemust , kvaliteeti ja usaldusväärsust korrosioonitõrje – ning tihendustehnoloogia alal. Rahvusvaheliselt juhtiva korporatsiooni edu aluseks on teibi DENSO-Tape välja töötamine , mis patenteeriti juba 1927. Aastal kui esimene toode maailmas torude passiivse korrosiooni ennetamiseks . Sellest ajast alates kehtestab ja tagab DENSO Group Germany rangeimad kvaliteedistandardid tehniliselt teedrajavate toodetega. Teadusuuringud, arendustegevus ja tootmine toimuvad eranditult Saksamaal. Meie töötajad pakuvad alati turvalisi ja individuaalseid lahendusi vahetus koostöös kliendiga.

Toote kasutamine

REINAU® pragude täitesegu on mõeldud pragude parandamiseks betoonist või bituumenipõhistes teekatetes.

Materjali tüüpilised omadused ( Fug-StB, tabel 4.1.3)

Toote kasutamine

Kogu töö tuleb teha kehtiva standardi ZTV Fug-StB kohaselt. Töö tegemise ajaks tuleb tee liikluseks sulgeda. Pragude täitmine peab toimuma kuiva ilmaga ja konstruktsiooni pinnatemperatuur peab olema üle +5 °C ( +41 °F). Täidetavad praod peavad olema kuivad. Parandatavad praod tuleb suruõhuga hoolikalt puhastada ja vajaduse korral puhtaks lõigata. Kui on vaja kunstlikku kuivatamist või täiteala eelsoojendamist, tuleb kasutada surveajamiga kuumaõhupuhureid. Kuumutuskatlad peavad töötama kaudsel kütmisel. Mitte mingil juhul ei tohi ületada REINAU® pragude täitesegu lubatud töötemperatuuri. Kindlasti tuleb jälgida tihendussegu temperatuuri. Lülitage segisti võimalikult vara sisse ja hoidke seda pidevas töös. Kui praod on muutunud laiemaks, soovitame kruntida REINAU® plastvaikkrundiga. See kantakse peale harja või pihustiga ja see peab moodustama kile, mis katab täielikult täidetava ala seinad. REINAU® pragude täitesegu ei tohi peale kanda enne, kui aluskiht on täiesti kuiv. Kuivamisaeg oleneb keskkonnatingimustest ja ulatub 30 minutist mitu korda pikema ajani. Üldjuhul kaetakse praod ribahaaval, silumiseks tuleb kasutada klotsi. Vuugiks laienenud dünaamilisi pragusid saab täita tavapäraselt (puhuriga). Soovitame katta ala tavalise imava materjaliga, et parandatud pragudest üle sõitvad sõidukid seda ei saastaks.

Tellimisteave ja pakendamine

Hoiundamine / mahuti kasutuselt kõrvaldamine

Hoidke mahutit püstises asendis kuivas kohas, eemal otsesest päikesevalgusest. Nendes tingimustes võib toodet REINAU® pragude täitesegu säilitada peaaegu määramatu ajani. Tühjad valged või lehtmetallist mahutid (tilkadeta, tühjaks kraabitud, pulbrita) tuleb kõrvaldada kasutuselt ettevõtte KBS kaudu; tühjad plastist ja paberist/papist mahutid tuleb kõrvaldada ettevõtte Interseroh kaudu.

Tervis ja ohutus

Bituumeni kuumutamisel ja töötlemisel tuleb järgida kohalduvaid eeskirju. Eelkõige vältige selliste ainete kuumutamisest tulenevate aurude sissehingamisest. REINAU® plastvaikkrundi kasutamisel järgige kõiki lahustipõhiste kruntide käitlemisele kohalduvaid ohutusmeetmeid. Lugege alati mahutitel olevad hoiatusi ja ohutusjuhiseid ning järgige neid. Lisateabe saamiseks lugege ohutuskaarte.